Słowo

οδω

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 176 razy w 168 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 153 razy w 146 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady