Słowo

οδων

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 19 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady