Słowo

οι

(1 - 20) z 998

znaleziono łącznie 4986 razy w 3781 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1183 razy w 998 wersetach, w Septuagincie 3791 razy w 2771 wersetach, w innych pismach 12 razy w 12 wersetach.

Przekłady