Słowo

οιδα

(1 - 20) z 49

znaleziono łącznie 95 razy w 81 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 56 razy w 49 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 32 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady