Słowo

οιδαμεν

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 52 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady