Słowo

οιδασιν

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 20 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady