Słowo

οιδατε

(1 - 20) z 61

znaleziono łącznie 79 razy w 75 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 65 razy w 61 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady