Słowo

οιδεν

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 54 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 30 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady