Słowo

οικια

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 77 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 41 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady