Słowo

οικιαν

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 119 razy w 111 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 40 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 79 razy w 73 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady