Słowo

οικον

(1 - 20) z 58

znaleziono łącznie 646 razy w 578 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 60 razy w 58 wersetach, w Septuagincie 586 razy w 520 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady