Słowo

οικος

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 226 razy w 206 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 208 razy w 191 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady