Słowo

οινον

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 107 razy w 102 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 89 razy w 87 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady