Słowo

οις

(1 - 20) z 47

znaleziono łącznie 206 razy w 198 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 47 wersetach, w Septuagincie 158 razy w 151 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady