Słowo

ολη

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 69 razy w 58 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 51 razy w 42 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady