Słowo

ολης

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 59 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady