Słowo

ολιγον

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 31 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady