Słowo

ολον

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 57 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 19 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady