Słowo

ομοιως

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 38 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady