Słowo

ον

(1 - 20) z 156

znaleziono łącznie 629 razy w 579 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 166 razy w 156 wersetach, w Septuagincie 463 razy w 423 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady