Słowo

ονομα

(1 - 20) z 96

znaleziono łącznie 702 razy w 631 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 105 razy w 96 wersetach, w Septuagincie 592 razy w 530 wersetach, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady