Słowo

ονοματι

(1 - 20) z 91

znaleziono łącznie 254 razy w 245 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 94 razy w 91 wersetach, w Septuagincie 159 razy w 153 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady