Słowo

ονοματος

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 52 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 32 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady