Słowo

οντα

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 26 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady