Słowo

οντες

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 35 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady