Słowo

οντος

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 40 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady