Słowo

οπως

(1 - 20) z 55

znaleziono łącznie 228 razy w 204 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 56 razy w 55 wersetach, w Septuagincie 171 razy w 148 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady