Słowo

ορα

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 30 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 19 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady