Słowo

οργη

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 140 razy w 135 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 125 razy w 120 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady