Słowo

οργης

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 73 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 59 razy w 59 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady