Słowo

ορει

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 117 razy w 112 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 106 razy w 101 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady