Słowo

ορια

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 122 razy w 106 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 119 razy w 103 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady