Słowo

ορος

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 201 razy w 183 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 172 razy w 154 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady