Słowo

ορους

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 126 razy w 116 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 114 razy w 104 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady