Słowo

ος

(1 - 20) z 210

znaleziono łącznie 641 razy w 563 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 231 razy w 210 wersetach, w Septuagincie 408 razy w 351 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady