Słowo

οσα

(1 - 20) z 49

znaleziono łącznie 473 razy w 434 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 58 razy w 49 wersetach, w Septuagincie 412 razy w 382 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady