Słowo

οσοι

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 74 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 44 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady