Słowo

οσον

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 31 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 10 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady