Słowo

οταν

(1 - 20) z 118

znaleziono łącznie 297 razy w 267 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 122 razy w 118 wersetach, w Septuagincie 175 razy w 149 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady