Słowo

οτε

(1 - 20) z 105

znaleziono łącznie 193 razy w 180 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 106 razy w 105 wersetach, w Septuagincie 87 razy w 75 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady