Słowo

οτι

(1 - 20) z 1188

znaleziono łącznie 4514 razy w 3793 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1291 razy w 1188 wersetach, w Septuagincie 3217 razy w 2599 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady