Słowo

ου

(1 - 20) z 760

znaleziono łącznie 3208 razy w 2725 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 844 razy w 760 wersetach, w Septuagincie 2317 razy w 1918 wersetach, w innych pismach 47 razy w 47 wersetach.

Przekłady