Słowo

ουαι

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 107 razy w 65 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 59 razy w 28 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady