Słowo

ουδε

(1 - 20) z 117

znaleziono łącznie 535 razy w 443 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 129 razy w 117 wersetach, w Septuagincie 395 razy w 315 wersetach, w innych pismach 11 razy w 11 wersetach.

Przekłady