Słowo

ουδεις

(1 - 20) z 94

znaleziono łącznie 123 razy w 117 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 97 razy w 94 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady