Słowo

ουδεν

(1 - 20) z 87

znaleziono łącznie 152 razy w 148 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 90 razy w 87 wersetach, w Septuagincie 61 razy w 60 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady