Słowo

ουδεποτε

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 19 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady