Słowo

ουκ

(1 - 20) z 760

znaleziono łącznie 3700 razy w 3140 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 840 razy w 760 wersetach, w Septuagincie 2844 razy w 2364 wersetach, w innych pismach 16 razy w 16 wersetach.

Przekłady