Słowo

ουκετι

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 134 razy w 123 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 95 razy w 88 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady