Słowo

ουν

(1 - 20) z 521

znaleziono łącznie 662 razy w 653 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 528 razy w 521 wersetach, w Septuagincie 128 razy w 126 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady